მსუბუქი ავტომობილის შეძენა გადაფორმების ხარჯი - საბუღალტრო გატარებები

https://f2909df9-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/lawdeepsearch/federalnyj-zakon-o-reklame/stata-22-reklama-piva-i-napitkov-izgotavlivaemyh-na-ego-osnove/7222.pdf?attachauth=ANoY7cqmKkzcMhwt4RtfHcv55XaECtiUDyx9siA2DbugIKOQWSwR8okFaNObNzFz3IePrScCVVQz_o3qIRmH_UoFs1qHcjArCCdIzftNUIH4rA6u5UmtGiVWYaT0feZUtwxwpswN4-Fno2k3Kaw2cI5s3rhCTEFsuw_KPi9cOuV94tbI4jSYYPUo3BTStWlmUv9dBCIgtwXgx5O6Q6TDekSxMku2vzf8Pcm9WV94LXcux40kei6xqUzdvswZid5TJnUI_RPP_AovheqY1aEX7q-fnhlLYqYRZPH5ScsmkuEwnE3uZWSxN82_KlTC9BEnhUcHUxACRDFdo_m7AhXOFLrwp30BA__i_w%3D%3D&attredirects=1
განახლების 
პროცესში
Comments