კონვერტაციის გატარება - საბუღალტრო გატარებები


Showing 2 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
გავყიდე ლარი კომერციული კურსით  8220 1210 1900  GEL    
ვიყიდე დოლარი ეროვნული კურსით  1220 1 8190 1000 1,8821 USD 1882.1   
Showing 2 items