ქონების გადასახადის დარიცხვა


Showing 2 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
31/12/2016  7xxxx 3380 1 გარდა მიწისა 100  GEL    
  7xxxx 3380 2 მიწის გადასახადი  15000      
Showing 2 items