ჯარიმა საურავის აღრიცხვა საშემოსავლო - საბუღალტრო გატარებები

https://f2909df9-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/lawdeepsearch/federalnyj-konstitucionnyj-zakon-ot-31-dekabra-1996-g-n-1-fkz-o-sudebnoj-sisteme-rossijskoj-federacii/-stata-25-arbitraznyj-sud-subekta-rossijskoj-federacii/33901485.pdf?attachauth=ANoY7crx0d0SQBja3-j08DBE9RXJFAjpSbLG-lx95Z9uX3KqKxYfh8ps2dnCgIY8Qes-1DWJrXn6Vc47mMa1ylRQP9_kYnf10na-D5QTAMI33gsnU8_EJS1SmreQ0rvShgYEQZMfYSBL-2BLd8gtpig0LWbzXmBGf3goCKkjuRZsOZHiwQ5wn0OAKkQgncZB6OMo5On40MBaQqPLUBkatfNeqoy77mktpQFBHxoRDVk2oX6M2Oc7WRtSSe4KyoV0wakETWWsDjJpQvloV0qSjyfMVsbCz0ucx-2O9El-aaEdpgbGXGHxPnZtcPMShal_iAck8KwmWnXAXrmbwVl7jc-i8cIf5XNHxQ6suKZEdPBXdp5x8gLU3LoCLXrTAWzY0zhZOkj0tcNZx-DVEHYeOOTdML2TWULxkljCQC7-K5W6KDJuhBhIyvE%3D&attredirects=1
ფაილის გახსნა

საბუღალტრო გატარებები