იურიდიული მომსახურების დაბეგვრის მომენტი


იურიდიული მომსახურება შეიძლება იყოს სამი ტიპის საათობრივი, უწყვეტი ან შედეგის დადგომის შესაბამისად.

საათობრივი იბეგრება გამომუშავებული საათების მიხედვით მიღებული საავანსოს წინასწარი დაბეგვრის პერსპექტივით

უწყვეტი თვის ბოლოს მ/ჩ/ა მიხედვით  ავანსი არ ებეგრება

შედეგის მიხედვით იბეგრება შედეგის დადგომის მომენტში ან ავანსის მიღების მომენტში და უწყვეტებს არ მიეკუთვნება  

Showing 0 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Showing 0 items