ძირითად საშუალებებზე ამორტიზაციის დარიცხვა - საბუღალტრო გატარებები


Showing 7 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
  2150 3110 100  GEL    
  3340 3110 18  GEL    
  7455 2250 20  GEL    
  2250 2150 20  GEL    
  1410 6110 200  USD    
  1410 3330 36  GEL    
  7210 2150 80  GEL    
Showing 7 items