დაზღვევა საკუთარი ხელფასიდან - საბუღალტრო გატარებები

აღწერა

თანამშრომელი დაზღვევას იხდის საკუთარი ხელფასიდან და ავალებს საწარმოს ხელფასის გადახდას სადაზღვევო კომპანიაში


Showing 5 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
ხელფასის დარიცხვა , ვალდებულების აღიარება  February 29, 2016 7410 3130 100  GEL    
დღეს ( საშემოსავლო რომ გაუქმდეს გაცემამდე ხელფასის ვალდებულება მაინც დარჩება ) March 1, 2016 3130 3320 20  GEL    
გასაცემი ხელფასის ნაწილის სადაზღვევოს ვალდებულებად აღიარება March 1, 2016 3130 3110  GEL    
სადაზღვევოს ვალდებულების დაფარვა March 11, 2016 3110 1210      
ხელფასის გაცემა  March 1, 2016 3130 1210 75  GEL    
Showing 5 items