საწესდებო კაპიტალის შევსება მოთხოვნის გარეშე ლარში, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

საწარმოს კაპიტალის შევსება

1/08/2019

1210 ბანკი

5150 1 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 1

100

GEL

საწარმოს კაპიტალის შევსება

2/08/2019

1110 სალარო

5150 2 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 2

300

GEL