საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებლებით ლარში, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებულებით დამფუძნებლის წინაშე

1/08/2019

5150 1 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 1

3190 სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები დამფუძნებელი 1

100

GEL

საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებულებით დამფუძნებლის წინაშე

2/08/2019

5150 2 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 2

3190 სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები დამფუძნებელი 2

300

GEL

 

დამფუძნებლის წინაშე ვალდებულების დაფარვა

 

3190 სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები დამფუძნებელი 2

 

1210 ბანკი

 

300

 

GEL