საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებლების გარეშე ლარში, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

საწესდებო კაპიტალის შემცირება 

1/08/2019

5150 1 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 1

1110 სალარო

100

GEL

საწესდებო კაპიტალის შემცირება

2/08/2019

5150 2 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 2

1210 ბანკი

300

GEL