აღმოჩენილი ფულის ზედმეტობა

აღწერა

დღის ბოლოს მოლარეებმა აღმოაჩინეს   რომ სალაროში აქვთ ზედმეტობა 100 ლარი და დანაკლისი 100 დოლარი , ბუღალტერს ცუდი აზრები მოსდის თავში ხელოვნურ კონვერტაციასთან დაკავშირებით უსაბუთოდ რომ შეამციროს დანაკლისი და დარჩენილი თანხა დივიდენდად აღიაროს 5 პროცენტში.


Showing 6 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
სალაროში აღმოჩენილი ზედმეტობის შემოსავლად აღიარება  March 1, 2016 1110 1 100  GEL    
დაკარგული დოლარის ხარჯად აღიარება , დაკარგვის მიზეზის გარეშე  March 1, 2016 3130 1110 100 USD 200   
სსკ 101 მუხლი ხელფასის სახით განაცემი  March 1, 2016 7410 3130 1 50  GEL    
სსკ 101 მუხლი ხელფასის სახით განაცემი  March 1, 2016 3130 1 3320 1 50  GEL    
სსკ 106 ა არ დადგება თუ ხარჯი ეკონომიკურ საქმიანობას დაუკავშირდება დოკუმენტალურად March 1, 2016 3130 100 USD 200   
შეიძლება სხვა გზით          
Showing 6 items