6120 საქონლის მობრუნება


აღწერა

პეტრემ გაყიდა 118 ლარის საქონელი, მეორე დღეს საქონლის ნახევარი დაუბრუნეს. 


Showing 7 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
100 ლარი დღგ-ის გარეშე აქვს მოსატანი მყიდველს March 1, 2016 1410 1 6110 1 100  GEL    
18 ლარი დღგ აქვს მოსატანი კლიენტს March 1, 2016 1410 1 3330 18  GEL    
გაყიდული საქონლის ჩამოწერა საშუალო თვითღირებულებით March 1, 2016 7210 1610 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  80  GEL  მეშოკი 
50 ლარი დღგ-ის გარეშე აღარ აქვს მოსატანი მყიდველს March 2, 2016 6120 1 1410 1 50  GEL    
9 ლარი დღგ თანხა აღარ აქვს მოსატანი კლიენტს March 2, 2016 3330 1410 1  GEL    
საქონელი დაბრუნდა იმდენით, რამდენითაც ჩამოწერა თავის დროზე March 2, 2016 1610 1 7220 ან 7210  40  GEL  მეშოკი 
კლიენტმა დაფარა ვალდებულება ეროვნული კუსის შესაბამისად გადახდის დღეს არსებული კურსით 1.0  March 2, 2016 1110 1 1410 1 56  GEL    
Showing 7 items