სესხის მიღება, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

სესხის ძირის მიღება ბანკიდან

 

1210 ბანკი ლარი

3210 1 მოკლევადიანი სესხები

100

 

 

 

 

მიღებულ სესხზე პროცენტის დარიცხვა

 

8210 საპროცენტო ხარჯები

3410 1 გადასახდელი პროცენტები

18

 

 

 

 

მიღებული სესხის ძირის დაბრუნება

 

3210 1 მოკლევადიანი სესხები

1210 ბანკი ლარი

100

 

 

 

 

მიღებული სესხის პროცენტის გადახდა

 

3410 1 გადასახდელი პროცენტები

1210 ბანკი ლარი

18