თვითღირებულების გაზრდა, ბუღალტრული გატარებები


მოკლე ბუღალტრული გატარებები (საფუძველში მიუთითეთ რა ხარჯი შედის თვითღირებულებაში) :

 

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

მომწოდებელი

 

  2150 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

  3110 1 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

100

ლარი

 

1

ცალი

თვითღირებულების

გაზრდა

 

  2150 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

  3110 2 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

10

ლარი

 

0

ცალი

 

სრული ბუღალტრული გატარებები, ხარჯები რომლებიც ზრდის ძირითადი საშუალების თვითღირებულებას.

 

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

ძირითადი საშუალების შეძენა

 

  2150 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

  3110 1 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

100

ლარი

 

1

ცალი

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

  8290 1 დაკავშირებული ბროკერის ხარჯი

  3110 2 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

1

ლარი

 

0

ცალი

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

  8290 2 დაკავშირებული იურისტის ხარჯი

  3110 3 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

1

ლარი

 

 

 

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

  8290 3 დაკავშირებული მიტანის ხარჯი

  3110 4 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

1

ლარი

 

 

 

 

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

 

   8290 4 დაკავშირებული გამართვის  ხარჯი

  3110 5 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

 

1

ლარი

 

 

 

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

  8290 5 დაკავშირებული დატვირთვის ან ჩამოტვირთვის ხარჯი

  3110 6 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

 

 

1

ლარი

 

 

 

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

  8290 6 დაკავშირებული დამონტაჟების ხარჯი

  3110 7  პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

 

1

ლარი

 

 

 

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

  8290 7 დაკავშირებული აწყობის ხარჯი

  3110 8 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

 

 

1

ლარი

 

 

 

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

  8290 8 დაკავშირებული წარმოებაში გაშვების ხარჯი

  3110 9 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

 

 

1

ლარი

 

 

 

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

  8290 9 დაკავშირებული ტესტირების ხარჯი

  3110 10 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

 

 

1

ლარი

 

 

 

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

გაზრდა

 

  2150 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

  8290 1 დაკავშირებული ბროკერის ხარჯი

1

ლარი 

 

0

ცალი

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

გაზრდა

 

  2150 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

  8290 2 დაკავშირებული იურისტის ხარჯი

1

ლარი 

 

ცალი

 

 

ანალოგიურად

სხვებიც