შენობის, ნაგებობის შეძენა, ბუღალტრული გატარებები


ბუღლატრულად შენობის ან ნაგებობის შეძენა უნდა გაიყოს ცალკე მიწად ცალკე შენობად. 

 

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

 

 

  2130 1 აქტ შენობები Buildings

  3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

100

ლარი

 

საბუთ.

კვ/მ

 

 

  2110 1 აქტ მიწის ნაკვეთები Land

  3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

37

ლარი

 

რეესტრით

კვ/მ

 

 

  2140 1 აქტ ნაგებობები Constructions

  3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

45

ლარი

 

საბუთ.

კვ/მ

 

 

2110 1 აქტ მიწის ნაკვეთები Land

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

77

ლარი

 

რეესტრით

კვ/მ