სხვა‎ > ‎

საქონლის თვითღირებულების გამოთვლა

ფაილი დაგეხმარებათ განბაჟებისას საქონლის თვითღირებულების დათვლაში. 
თვითღირებულება ითვლება ორი ხერხით
1) ფასების პროპორციის მიხედვით
2) რაოდენობის პროპორციის მიხედვით
გაეცანით მაგალითს.  


 მაგალითი 

 გადმოწერა