სხვა‎ > ‎

საქონლის თვითღირებულების გამომთვლელი


ფაილი დაგეხმარებათ განბაჟებისას საქონლის თვითღირებულების დათვლაში. 
თვითღირებულება ითვლება ორი ხერხით
1) ფასების პროპორციის მიხედვით
2) რაოდენობის პროპორციის მიხედვით
გაეცანით მაგალითს.  


 მაგალითი 

 გადმოწერა 

https://gum.co/SxLag