სხვა‎ > ‎

საწვავის საგზურის ფორმა

გადმოწერეთ  და შეავსეთ პირდაპირ PDF ფორმატში, ნებისმიერი  Reader-ის მეშვეობით Adobe Reader , Foxit Reader სხვა)

ფორმის ბრაუზერში შესავსებად, გამოიყენეთ ფონტი აკადმთავრული AcadMtavr 

სისტემური ქართული კლავიატურით ფორმის  რედაქტირებისთვის გახსენით ის Microsoft Edge ბოლო ვერსიის მეშვეობით. 

https://sites.google.com/site/formsgeeasytax/docs/drivers_trip_ticket.pdf?attredirects=0&attachauth=ANoY7cpkyblM3CYwBghad56Ny6OYtHDQIZqy-NjYhU-EYCUFNLEnAz9PKHsLDqq39yPWuKDZRyHuqUAstStrPKEgAbIl6qdmz9hTLxmoTWEGjrBk6eoYf-DYDPNuxpzGrKEYomWm6041ktKma7E1YcbbDTLEop054AhfPiXisC-XIcDo7GX3naaz8oOE4GraOGyH2PdsDCcNnaO89L9Gmiq4qu0M63ySalAs_YtvTErFcY5M8kEdYbs%3D
    Download
  

forms