სხვა‎ > ‎

მომსახურების ხელშეკრულება , ფორმა

გადმოწერეთ  და შეავსეთ პირდაპირ PDF ფორმატში, ნებისმიერი  Reader-ის მეშვეობით Adobe Reader , Foxit Reader სხვა)

ფორმის ბრაუზერში შესავსებად, გამოიყენეთ ფონტი აკადმთავრული AcadMtavr 

სისტემური ქართული კლავიატურით ფორმის  რედაქტირებისთვის გახსენით ის Microsoft Edge ბოლო ვერსიის მეშვეობით.  https://f790c271-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/formsgeeasytax/pormebi-www-forms-ge/momsakhurebis-khelshekruleba-porma/SLA.pdf?attachauth=ANoY7crInclMDuQ1c5zue99dDBHuZtRGn-JC-qIEDrJ2eSNPKh-paRypy0cHhGdOGU_WjfsjmuG_kR9MRL8gEEXEF4tchodQoYwJePB7iVYDkyicK_SupaxcrWLTGdfSleQu7nJGngRfV1b-1-OD4D_i5VUAMpRN5mHPJNYY37mulHuu6ZCSqfHdZINvokw_-VSYi3SPO1hEfA_h4sRaX5tZ0hiboYD-PzX8HiAy2j5CHTxlG3hXcEkKFfpJ1G2cEjyQFdyqQUesQ50rQ132XsNxkwzbNow-Qq-OtDjWeeY2IH7sGIPFcIk%3D&attredirects=0&revision=1