სხვა‎ > ‎

მივლინების ბრძანება

გადმოწერეთ  და შეავსეთ პირდაპირ PDF ფორმატში, ნებისმიერი  Reader-ის მეშვეობით Adobe Reader , Foxit Reader სხვა)

ფორმის ბრაუზერში შესავსებად, გამოიყენეთ ფონტი აკადმთავრული AcadMtavr 

სისტემური ქართული კლავიატურით ფორმის  რედაქტირებისთვის გახსენით ის Microsoft Edge ბოლო ვერსიის მეშვეობით. 


https://f790c271-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/formsgeeasytax/pormebi-www-forms-ge/mivlinebis-brdzaneba/mivlineba.pdf?attachauth=ANoY7cofH9EbG2_9dG1s3m9WCrY0DSz0K7Eef7ryPuhMB5LU1ifI15EieSNjR0tOu8sCOCVmlPbArWPg8p53uTZaMQA_kOktHqbSy1NTGu7Fdd0PjCE_BmqRAeDX8q8Ka-bgbpvvXJq_YXjdF6m2x4CTTNtDoq3pMvmo3vZutFSyUL7fppR29bvn-0ifExZcLSAKuthAOTKy7jCkvsDlfz4fqiiTNBydXYblBHDq2jm3z0ODz-R9OFk1xLSJJMHEmOnyKd_bTL-JrCklI4jDpIhZhnWwO1s_DA%3D%3D&attredirects=0&revision=1


 Airtable Sign up

forms