სხვა‎ > ‎

მასალების ჩამოწერის აქტის ფორმა


გადმოწერეთ  და შეავსეთ პირდაპირ PDF ფორმატში, ნებისმიერი  Reader-ის მეშვეობით Adobe Reader , Foxit Reader სხვა)

ფორმის ბრაუზერში შესავსებად, გამოიყენეთ ფონტი აკადმთავრული AcadMtavr 


https://f790c271-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/formsgeeasytax/pormebi-www-forms-ge/masalebis-chamotseris-aktis-porma/manufacture.pdf?attachauth=ANoY7cr7VRtoJlscBo81wwXBc5FWrxuRxuX3nWLHynsNjvJ_4YCzOE93nOdUYOal7sWuFhhYma6_r5ClF0XT5_mKWLcUbcEncyvuBzQ1YQVio2B7lKHuaGzrBRKY7HzmcjgcIw8Q8sEplwl_qMVrEdSbxKZpWJ_uginnGPKABwBfvy6f4_GEn_vnN_ZPOYAvNGlOemjFaOZcRHVJuGDw3_lupZYmjnUeTigum5nha_nXEZPIFgowb1zcn4M39olVnecnwFFYZUEqAr0rselW5OT5e3xJOtf9fcD1cdVdIvIAc46GhaKMrzM%3D&attredirects=0&revision=1


 Airtable Sign up

ფორმები