სხვა‎ > ‎

ინვოისის ფორმა

ფორმის შევსება ხდება პირდაპირ .PDF ფორმატში. გადმოწერეთ ფაილი და გახსენით  Adobe Reader-ის ან Foxit Reader -ის მეშვეობით .

ფორმაში სურათის ასატვირთად საჭიროა სურათის ჯერ .PDF ფორმატში გადაყვანა და შემდეგ ფაილზე მიბმა. 

ფორმის ბრაუზერში შესავსებად, გამოიყენეთ ფონტი აკადმთავრული AcadMtavr 
forms