სხვა‎ > ‎

ინვოისის ფორმა

ფორმის შევსება ხდება პირდაპირ .PDF ფორმატში. გადმოწერეთ ფაილი და გახსენით  Adobe Reader-ის ან Foxit Reader -ის მეშვეობით .

ფაილი შეიცავს რედაქტირებად PDF ფორმებს:  სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერი, შესყიდვის აქტი, , ინვოისის ფორმა, მინდობილობის ფორმა, ცნობა ხელფასის შესახებ, წარმოების აქტს ფორმა, მიღება-ჩაბარების აქტის ფორმა, საწვავის საგზურის ფორმა. ბრძანება მივლინების შესახებ.  შემდგომში ფაილს დაემატება სხვა ფორმები, რომელსაც ძველი მეპატრონე უფასოდ მიიღებს.