სხვა‎ > ‎

გასაკრავი სტიკერის ფორმა


გადმოწერეთ  და შეავსეთ პირდაპირ PDF ფორმატში, ნებისმიერი  Reader-ის მეშვეობით Adobe Reader , Foxit Reader სხვა)

ფორმის ბრაუზერში შესავსებად, გამოიყენეთ ფონტი აკადმთავრული AcadMtavr 


https://f790c271-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/formsgeeasytax/pormebi-www-forms-ge/gasakravi-stikeris-porma/sticker_template.pdf?attachauth=ANoY7co0hyOajOtJFUgYt02797PD8FFRl8COstTARJHjyH0rwAgXRWeqpayp-UUloIVk5_s2yLDaCIsIqoy224CXkWvyb6NHhLAUdM0w2NIU7jJWyC98SSGaUaNoOG9ajIYwKxOXmgCm8a20UXURdZoBJCfw9tutRVp1OEUS3mYM95e47iELNK58X6t1IZFv86GiRRIq6jJLUXkc0cUK-mwt7NxyTLEYXd2Y-uS7-cBPt7GNmEXyGlaUtrtQD90Fhpi15V_D7GtJQONhrS00bL8CuyAzizV5Y0Hqcq5-flONUQK74aOM3Uk%3D&attredirects=0https://f790c271-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/formsgeeasytax/pormebi-www-forms-ge/gasakravi-stikeris-porma/for_sale.pdf?attachauth=ANoY7co9VTnGEoSfcIrPnKVlf_u7XQtT6ig-y102FGIPzwzWZffvTljmiBcMTlj-7xng2wxVeN5LcWu1hCHEkYuX2RQ8gLx2x51-Zx52NL1orWR3ZzqnnWeT_U0vq5agBL_ZjAzqdo6QX3S8xd_nJ-LrZ9wHnNgJvmnhqFygJQr5adsNcmmAw74Mwd46-1vTf0-izjm_uiX2Cwf8xBLdaAPHBbZR4GTMWv3AMyf6HqUG-7gIsuocUbByXj6l-tmJLiXAcZGsmj8ALI0UqWT5Etu8Hp3TM8VxuA%3D%3D&attredirects=0ფორმები