მათემატიკური მკითხავი, ჩაწერე რაც გაინტერესებს და მიიღებ სიმბოლურ პასუხს.

Математическая гадалка, спроси и получишь символически ответ. 

Math fortuneteller, ask and get a symbolic answer.