ფორმის შექმნაინფორმაციის შესაგროვებლად მარტივად შეგიძლიათ შექმნათ ონლაინ ფორმა (გამოკითხვის ფორმა  , რეგისტრაციის ფორმა , კომერციული ფორმა  და სხვა )

ონლაინ ფორმა აგროვებს ყველა მონაცემს დაცულ დამოუკიდებელ ადგილას და არ მოთხოვს დამატებით რესურსს თქვენს ვებგვერდზე. 

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ New Form + აირჩიეთ ახალი ფორმის დასახელება და მისამართი. ფორმაში შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენთვის სასურველი ველების ტიპები , ტექსტი , ციფრი , ჩამოსაშლელი მენიუ, ინტეგრირებული საგადამხდელო სისტემების  შაბლონები მყიდველისგან თანხის მისაღებად.

ფორმა ავტომატურად ახდენს სტატისტიკის აღრიცხვას და მონაცემების დაგროვებას, მისი ადმინისტრირებაში შეგიძლიათ ჩართოთ ახალი მომხმარებლები.

შეგიძიათ ფორმის ინტეგრირება უკვე არსებულ ვებგვერდზე  ,რეგისტრაცია