მთლიანი შიდა პროდუქტი, ქვეყნების მიხედვით

ზომის ერთეული ტრილიონი –ათასი მილიარდი $

ზომის ერთეული მილიარდი $

ზომის ერთეული ტრილიონი –ათასი მილიარდი $

ზომის ერთეული მილიარდი $