მონაცემთა ბაზის შექმნა

საკუთარი დაცული ონლაინ მონაცემთა ბაზის შექმნა შეგიძლიათ სინჯოთ აქ . არ გჭირდებათ დამატებითი ტექნიკური ცოდნა, ეს სისტემა ფართოდ იკიდებს ფეხს აშშ ბაზარზე ინოვაციური ტექნოლოგიის გამო.