კონვერტაციის გატარება - საბუღალტრო გატარებები Excel

ფაილი დაგეხმარებათ 
კონვერტაციის შედეგების დათვლაში + გიჩვენებთ გატარებებს

  


 მაგალითი 

 გადმოწერა 

https://pay.paddle.com/checkout/566430