არარეზიდენტი

პირი, რომელიც არ არის რეზიდენტი.
Comments