ქართული მართლწერა Officeნაკლები შეცდომა ქართული ტექსტის აკრეფისას. 

Ms Office-ის ქართული მართლწერის შემმოწმებელი 

Office 2007  ,

Office 2010 

Office 2013

მრთლწერის შემოწმების ხელსაწყო ოფის 2013

მრთლწერის შემოწმების ხელსაწყო ოფის 2007
http://www.4ona.com/sakartvelo/georgian-spell-checker-office