კანონმდებლობა

მუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!

სიახლეები


საგადასახადო კოდექსისაბაჟო კოდექსიშრომის კოდექსისაქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ


საქართველოს კანონი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებელექტრონული ფორმით საგადასახადო დეკლარირების შესახებმიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე


მკაცრი აღრიცხვის ფორმების (დოკუმენტების) ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების (დოკუმენტების) რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების(დოკუმენტების) რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს კანონი საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებსაქართველოს კანონი ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებComments