ამოცანა

ერთი და იმავე რაოდენობის კვერცხისთვის:

თუ კალათში კვერცხს  აწყობენ 2, 3, 4, 5 ან 6 ცალს ერთდროულად ბოლოს ყოველთვის რჩება ერთი რომელიც ცალკე უნდა ჩაიდოს. თუ კალათში კვერცხს  აწყობენ 7 ცალს ერთდროულად ბოლოს არაფერი არ რჩება. რა რაოდენობის კვერცხზეა საუბარი.პასუხი: c3ea99f86b2f8a74ef4145bb245155ff5f91cd856f287523481c15a1959d5fd1
😟🗾🛁