ამოცანა

12345=54321 ჩანაწერს ჩაამატეთ ხუთი ნიშანი "+" ისე, რომ ტოლობა არ დაირღვეს
 

პასუხი: 9c96c70b804e9657357ddc9dcf21f6a985f46c53a7077eb167d1b55d8d9858e4
🌎💨📑