ამოცანა 001

12345=54321 ჩანაწერს ჩაამატეთ ხუთი ნიშანი "+" ისე, რომ ტოლობა არ დაირღვეს
 


სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 🌎💨📑