ამოცანა

ქვეყნის ეკონომიკა წელიწადში იზრდება 1%-ით, რამდენი წელი დასჭირდება ეკონომიკის გაორმაგებას. 

 

პასუხი:   😃😽😥