ამოცანა 007

იყიდება ორი კომპლექტი (მობილური + ქეისი), ძვირიანი ქეისის ფასია 120 ლ., იაფიანი ქეისის ფასია 25 ლ.
ძვირიანი კომპლექტის ფასი სამჯერ ძვირია იაფიანზე, თუ ქეისებს გავცვლით მაშინ მხოლოდ ორჯერ ძვირი.
რა ღირს ძვირიანი ტელეფონი ქეისის გარეშე ?
პასუხში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი. 
 

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 🍤🈸🐍