ამოცანა 006

იპოვეთ ოქროს მონეტები , ნახევარი მიეცით ბანკს , 25% სახელმწიფოს , მეხუთედი მევახშეს და დაგრჩათ 49 მონეტა, რამდენი მონეტა იპოვეთ ?

 


სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი:🐁🌳🔽