ამოცანა 005

ორ მუშას ერთად, მთლიანი სამუშაოს შესასრულებლად სჭირდება 6 დღე. რამდენი დღე  დასჭირდება მთლიანი სამუშაოს შესასრულებლად მხოლოდ პირველს თუ მეორეს ამისთვის სჭირდება 5 დღით ნაკლები.  

პასუხი დაწერეთ წუთებში , მხოლოდ რიცხვი.


 

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 👆🔌🏊