ამოცანა 004

2 5 11 23 ? 95
 

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 🙇🎴🐄