ამოცანა

ავტობუსი ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში ჩავიდა 60 კმ/სთ სიჩქარით, უკან დაბრუნებისას მისი სიჩქარე იყო 40  კმ/სთ. იპოვეთ ავტობუსის საშუალო სიჩქარე. პასუხში ჩაწერეთ მხოლოდ ციფრით კმ/სთ-ის გარეშე
 

პასუხი: 98010bd9270f9b100b6214a21754fd33bdc8d41b2bc9f9dd16ff54d3c34ffd71
🕔😻😍