ამოცანის ამოხსნის წესი

ამოცანის ამოხსნის შემთხვევაში , თქვენს მიერ ჩაწერილი პასუხი გაუტოლდება პასუხში მითითებულ ჰეშ-შედეგს, სიმბოლოების სახით.


სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 🍅🌐💼




ċ
Forms . GE,
Jul 30, 2018, 5:34 AM