ამოცანის ამოხსნის წესი

ამოცანის ამოხსნის შემთხვევაში , თქვენს მიერ ჩაწერილი პასუხი გაუტოლდება პასუხში მითითებულ ჰეშ-შედეგს, სიმბოლოების სახით.


სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 🍅🌐💼