ზრდილობა

posted Mar 26, 2017, 12:34 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:35 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ზ რ დ ი ლ ო ბ ა –  ენერგიის დაზოგვის და რეკოგნოსცირების ეფექტური ხერხი .