ჟურნალისტი

posted Mar 26, 2017, 12:52 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:53 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ი – საზოგადეობისთვის ინფორმაციის ან დეზინფორმაციის შემფუთველი.