უნიტაზი

posted Mar 26, 2017, 1:09 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:10 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

უ ნ ი ტ ა ზ ი  – ქსელში ჩართული ღამის ქოთანი.