თვითრეალიზაცია

posted Mar 26, 2017, 12:38 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:39 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

თ ვ ი თ რ ე ა ლ ი ზ ა ც ი ა – საკუთარი მეს წარმოჩენის ნებისმიერი ხერხი .