წყალი

posted Mar 26, 2017, 1:14 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:15 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

წ ყ ა ლ ი – მოუბეზრებელი ერთფეროვნება.