თამაში

posted Mar 26, 2017, 12:37 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:37 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

თ ა მ ა შ ი – არაბუნებრივი მოძრაობებით , პირობითი გამარჯვების მოპოვების სურვილი.