სიბერე

posted Mar 26, 2017, 1:05 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:06 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ს ი ბ ე რ ე – რეალური ფასეულობების დაფასების, იძულებითი ეტაპი.