სესხი

posted Mar 26, 2017, 1:04 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:04 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ს ე ს ხ ი –ადამიანის, ეხლა მინდა – უნდას გაძვირებული ვარიანტი დროში, მოსალოდნელი ინფლაციის გათვალისწინებით.