სერიალი

posted Mar 26, 2017, 1:02 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:03 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ს ე რ ი ა ლ ი  – ჭარბი ინფორმაციით გამოწვეული, სიტუაციაში ჩარევის ძლიერი სურვილი.