რითმი

posted Mar 26, 2017, 12:57 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:57 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

რ ი თ მ ი – მომხდარი ფაქტების ურთიერთდამოკიდებულება.