რეცეპტი

posted Mar 26, 2017, 12:55 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:56 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

რ ე ც ე პ ტ ი - ექიმის და ფარმაცევტის უფასო მიმოწერა, პაციენტის ხარჯზე.